W diagnostyce płodności męskiej kluczowym elementem jest morfologia oraz podstawowe badanie nasienia. Diagnostykę należy zacząć od sprawdzenia obecnego stanu zdrowia na podstawie wywiadu i podstawowych badań krwi - morfologi.

MORFOLOGIA

Jest to badanie, które daje odpowiedź jaki jest ogólny stan zdrowia. W przypadku nieprawidłowości należy przeprowadzić dalsze i bardziej szczegółowe badania, mające na celu zdiagnozowanie danej dolegliwości i podjęcia ewentualnego leczenia.

BADANIE OGÓLNE NASIENIA

Obejmuje analizę podstawowych parametrów nasienia, zgodnie z wytycznymi WHO 2010 oraz Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Badanie obejmuje ocenę makroskopową nasienia (objętość, czas upłynnienia, pH, kolor, lepkość) oraz mikroskopową (koncentracja, ruchliwość, żywotność i morfologia plemników oraz obecność komórek okrągłych).

Prawidłowe wartości parametrów nasienia wg WHO 2010:

  • Objętość ejakulatu: ≥1,5ml
  • pH: ≥7,2
  • Koncentracja plemników: ≥15mln/ml
  • Całkowita liczba plemników w ejakulacie: ≥39mln/ejakulat
  • Ruchliwość plemników: całkowita ≥40%, postępowa ≥32%
  • Żywotność >58%
  • Morfologia ≥4% plemników o prawidłowej budowie
  • Koncentracja komórek okrągłych <5mln/ml
  • Koncentracja leukocytów <1mln/ml


PRZYGOTOWANIE DO BADANIA NASIENIA
Właściwe przygotowanie do badania ma bezpośredni wpływ na wiarygodność otrzymanego wyniku. Pozwala to na wykonanie prawidłowego odczytu oraz oceny parametrów nasienia.

Przed badaniem zaleca się zachowanie abstynencji seksualnej (nie można współżyć lub masturbować się) od 2 do 7 dni (najlepiej od 3 do 5 dni). Przynajmniej tydzień przed badaniem należy prowadzić zdrowy tryb życia, odstawiając lub przynajmniej ograniczając używki takie jak alkohol, czy papierosy. Badanie nie powinno być wykonywane w trakcie infekcji przebiegających z podwyższoną temperaturą ciała.

POBRANIE NASIENIA DO BADANIA

Podczas oddawania nasienia pacjent ma zapewniony odpowiedni poziom intymności i komfortu w specjalnie przygotowanym do tego celu pokoju. Wytrysk nasienia następuje poprzez masturbację, do otrzymanego wcześniej jałowego pojemnika. Laboratorium seminologiczne znajduje się w tym samym miejscu co gabinet do oddawania nasienia. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ badania powinny być wykonywane na świeżym materiale (nie później niż 60 minut od momentu oddania) w warunkach stałej temperatury.