Kardiologia koncentruje się na leczeniu wrodzonych i nabytych chorób serca, ale również naczyniach krwionośnych. Zajmuje się całym układem krążenia i tzw. chorobami sercowo-naczyniowymi. Badania kardiologiczne umożliwiają ocenę stanu i budowy mięśnia sercowego oraz tętnic. Analiza wyników badań dostarcza informacji czy dochodzi do zaburzeń rytmu serca, czy pacjentowi zagraża choroba niedokrwienna mięśnia sercowego oraz czy zastawki sercowe działają prawidłowo.

W diagnostyce chorób serca mieszczą się takie badania jak:

  • Pomiar ciśnienia tętniczego - pozwala określić, z jaką siłą krew pompowana przez serce uderza o ściany naczyń tętniczych
  • RTG klatki piersiowej – badanie obrazowe pozwalające określić występowanie nieprawidłowości w budowie narządu
  • EKG – jest wykonywane w celu określenia rytmu pracy serca i cech niedokrwienia mięśnia sercowego;
  • Holter EKG – polega na całodobowym monitorowaniu rytmu pracy serca; składa się z aparatu, zapisującego aktywność elektryczną serca na taśmie magnetycznej lub w pamięci elektronicznej, przymocowanego do paska w talii oraz 5 elektrod samoprzylepnych, umieszczonych po lewej stronie klatki piersiowej.
  • Echo serca - pozwala dostrzec nieprawidłowości w funkcjonowaniu i budowie serca