Przezklatkowe USG płuc to stosunkowo nowa, nieinwazyjna metoda obrazowania płuc, która weszła do powszechnego użytku zaledwie kilka lat temu, znacznie poprawiając kompleksowość opieki nad pacjentami. Badanie przeznaczone jest dla wszystkich pacjentów, niezależnie od wieku. Najczęściej wykonywane jest jednak u dzieci, w związku z ich szczególnym narażeniem na infekcje dróg oddechowych. Wykonywane jest również w stanach zagrażających życiu pacjentów.

Badanie USG płuc nie wymaga specjalnych przygotowań.

Zalety badania:

 • brak narażenia na promieniowanie rentgenowskie, dzięki czemu może być przeprowadzane u kobiet w ciąży
 • możliwość obserwowania bardzo niewielkich zmian, które mogą nie być widoczne na zdjęciu RTG
 • możliwość wielokrotnego wykonywania badania w krótkim odstępie czasu i ocena efektów leczenia.

Wskazania do wykonania badania:

 • uciążliwy i długotrwały kaszel
 • uraz klatki piersiowej
 • przewlekłe bóle w klatce piersiowej
 • problemy podczas oddychania
 • krwawienia podczas kaszlu.

Badanie USG pozwala diagnozować:

 • zapalenie płuc
 • odmę opłucnową
 • zatorowość płucną
 • stłuczenie płuca
 • obrzęk płuc
 • ropniaki i ropnie
 • włóknienie płuc
 • inne schorzenia w obrębie płuc

Badanie ma największą wartość, jeżeli wykonywane jest przez lekarza, który jednocześnie zbiera wywiad z pacjentem i wykonuje badanie lekarskie (tzw. „USG point of care”), stając się tym samym niejako „drugim stetoskopem”. Dzięki połączeniu wszystkich zebranych, w ten sposób danych lekarz może udzielić najpełniejszej informacji, a w wielu przypadkach również postawić ostateczne rozpoznanie bez konieczności wysyłania pacjenta do ośrodka wykonującego RTG i odbycia kolejnej wizyty.