Oncofertility jest procedurą skierowaną głównie do kobiet, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową. W przypadku zastosowania leczenia onkologicznego w leczeniu chorób nowotworowych, niszczone są również komórki jajowe. Nie jest to jednak jednoznaczne z brakiem możliwości posiadania potomstwa w późniejszym czasie. Jednak konieczna jest odpowiednia karencja.

Istotne jest, by komórki jajowe zostały pobrane przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego, co zapewni zabezpieczenie płodności. Metoda ta stosowana jest u kobiet powyżej 18 roku życia, a górną granicę stanowi wiek 40 lat. Sama procedura pobrania komórek jajowych polega na początkowej stymulacji lekami przez okres około 14 dni. Następnym etapem jest pobranie przez pochwę przy pomocy igły płynu z jajników, w których znajdują się komórki jajowe. Pobrane komórki jajowe podlegają zamrożeniu (witryfikacji).

Czas, w jakim można wykorzystać zamrożone komórki jajowe, jest ograniczony jedynie wiekiem kobiety, gdyż nie może ona wkroczyć w okres menopauzy. Wiekiem granicznym zazwyczaj jest 49 rok życia. Niemniej jednak w przypadku procedury In Vitro wiek może mieć znaczący wpływ na powodzenie przeprowadzenia udanego zabiegu i donoszenia ciąży.

Przystąpienie do programu bankowania komórek rozrodczych jest zawsze poprzedzone konsultacją lekarską mającą na celu kwalifikację do tej procedury.