Konsultacja immunologiczna

Immunologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pierwotnych i wtórnych zaburzeń odporności. Diagnostyka w znacznym stopniu opiera się na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu, w trakcie którego lekarz uzyskuje informacje o występowaniu chorób przewlekłych, przebytych zakażeniach, odbytych szczepieniach i związanych z nimi powikłaniach.

Immunolog zajmuje się leczeniem:

  • chorób autoimmunologicznych
  • chorób tarczycy
  • chorób tkanki łącznej
  • przewlekłych zakażeń
  • alergii
  • niepłodności

W przypadku wykrycia potencjalnych problemów z układem odpornościowym, immunolog kieruje pacjenta na szczegółowe badania krwi, podczas których oznaczane są przeciwciała. Ich celem jest:

  • diagnostyka, różnicowanie i monitorowanie pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności oraz innych dysfunkcji w układzie odporności
  • ocena funkcji limfocytów T i B krwi obwodowej w teście transformacji blastycznej