Konsultacja psychiatryczna i psychoterapia obejmuje badania, wywiad z pacjentem, diagnozę i ustalenie leczenia. W niektórych przypadkach leczenie farmakologiczne jest uzupełniane o psychoterapie.

Lekarz ustala zakres terapii w tym farmakologicznej i omawia go szczegółowo z pacjentem. Włączenie leków ma pomóc w wyeliminowaniu lub zmniejszeniu objawów chorobowych.

W przypadku konieczności rozszerzenia leczenia o psychoterapie, kolejne konsultacje są ustalane indywidualnie według zapotrzebowania pacjenta.

Zaburzenia wymagające porady psychiatrycznej to:

 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nastroju
 • nerwice
 • zaburzenia lękowe/fobie
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia psychotyczne
 • schizofrenia
 • psychoza
 • uzależnienia
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym
 • zespoły otępienne
 • choroba Alzheimera
 • anoreksja
 • bulimia
 • kompulsywne objadanie się
 • zaburzenia osobowości
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • epizody maniakalne, CHAD
 • tiki, zespół Tourette’a
 • zespół stresu pourazowego