Nauką traktującą o układzie naczyniowym i limfatycznym oraz ich chorobach jest angiologia. Jest to dyscyplina medycyny ściśle powiązana z innymi jej działami. Układ krwionośny to obieg zamknięty, w którym krew krąży w systemie naczyń krwionośnych. Naczynia krwionośne dzielą się na żyły, tętnice i naczynia włosowate, które są umiejscowione w całym organizmie. Diagnostyką i leczenie chorób naczyniowych obejmuje nieprawidłowości budowy i funkcji naczyń, tzw. „obwodowych”, czyli układu żylnego, tętniczego i chłonnego, W zależności od badanego obszaru, inwazyjności i dokładności badania, w diagnostyce naczyniowej stosuje się:

  • USG doppler tętnic i żył – badanie wykonuje się z zastosowaniem niewielkiej głowicy, która przykłada się w miejscach przebiegu naczyń. W zależności od tego, jaki obszar jest badany, pacjent może być poproszony o przybranie odpowiedniej pozycji: leżącej, siedzącej lub stojącej.
  • USG kończyn dolnych – badanie pozwala na ocenę wyglądu żył kończyn dolnych zarówno powierzchniowych jak i głębokich.
  • USG tętnic szyjnych – badanie jest wykonywane w pozycji leżącej. Jego głównym celem jest ocena obecności zwężeń tętnic, które są związane z podwyższonym ryzykiem udaru mózgu.
  • USG tętnic nerkowych – badanie wykonywane w pozycji leżącej. Badanie przeprowadza się w diagnostyce nadciśnienia tętniczego oraz nadciśnienia niestabilnego.