Badanie echokardiograficzne przezklatkowe (potocznie nazywane echem serca) to USG serca. Jest to badanie nieinwazyjne i może być wykonywane u pacjenta wielokrotnie, bez obawy o skutki uboczne. Jest to badanie bezpieczne również dla kobiet w ciąży.

Badanie to pozwala ocenić:

 • wielkość komór serca i przedsionków
 • duże naczynia krwionośne (m.in. aortę)
 • budowę i funkcję zastawek serca (m.in. niedomykalności zastawek)
 • grubość mięśnia serca
 • funkcję skurczową serca (tzw. frakcję wyrzutową lewej komory %)
 • osierdzie

Wskazaniami do przezklatkowego badania echokardiograficznego są między innymi:

 • Ból w klatce piersiowej
 • Szmery nad sercem/ podejrzenie wady zastawkowej
 • Arytmia
 • Duszność
 • Choroba niedokrwienna serca/ choroba wieńcowa
 • Przebyty zawał serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Podejrzenie niewydolności serca
 • Podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego/ zapalenia osierdzia
 • Podejrzenie przerostu serca
 • Nieprawidłowy wynik EKG
 • Aktualne lub przebyte w przeszłości leczenie onkologiczne
 • Podejrzenie kardiomiopatii połogowej (uszkodzenie serca w trakcie ciąży/ połogu)
 • Podejrzenie płynu w osierdziu
 • Wyczynowe/ intensywne uprawianie sportu

Przezklatkowe badanie echokardiograficzne nie wymaga od pacjenta wcześniejszego przygotowania.

Zalecamy dostarczenie na wizytę wyników poprzednich badań echokardiograficznych.