Histeroskopia

Histeroskopia diagnostyczna umożliwia ocenę budowy narządu rodnego przez wprowadzenie kamery do jamy macicy. Zabieg przeprowadzany jest w pozycji ginekologicznej. Jama macicy zostaje wypełniona płynem, przez co ścianki macicy ulegają rozciągnięciu i są lepiej widoczne. Przez pochwę i szyjkę macicy do jamy macicy lekarz wprowadza histeroskop. Celem badania jest ocena jamy macicy w tym jej wielkości, budowa błony śluzowej oraz możliwych zmian patologicznych. Dzięki histeroskopii można wykryć zmiany takie jak: polipy, mięśniaki, zrosty, stany zapalne błony śluzowej jamy macicy oraz zmiany nowotworowe.

Przed badaniem wymagane jest, aby pacjentka była 5-6 godzin na czczo (bez jedzenia i picia). Konieczne jest również przedstawienie wyników badań: HBs, HCV i morfologii. Zabieg najlepiej wykonać w pierwszym tygodniu po miesiączce.

Badanie jest wykonywane:

 • w sedacji (jest to rodzaj znieczulenia, przy którym pacjentka pozostaje przytomna i świadoma, ale słabiej reaguje na to co się dzieje dookoła)
 • w znieczuleniu ogólnym (pacjentka nie jest przytomna, a znieczulenie jest podawane przez anestezjologa)

Histeroskopia zabiegowa umożliwia usunięcie wkładki z jamy macicy, w sytuacji gdy nie udało się jej wyjąć. Zabieg jest przeprowadzany bezpośrednio po przeprowadzeniu histeroskopii diagnostycznej. Lekarz przez tulejkę histeroskopu wprowadza mikronarzędzia, którymi wykonuje czynności zabiegowe.

Histeroresekcja

Histeroresekcja jest metodą usuwania mięśniaków, polipów czy zrostów znajdujących się w macicy poprzez resekcję (częściowe lub całkowite usunięcie zmian). Zabieg jest nieinwazyjny (nie wymaga nacięcia powłok brzusznych) dzięki czemu okres hospitalizacji wynosi zaledwie kilka godzin. Zabieg jest przeprowadzany w pozycji ginekologicznej.

Histeroresekcja polega na wprowadzeniu przez pochwę do jamy macicy, optycznego wziernika – histeroskopu. Jama macicy zostaje wypełniona płynem, przez co ścianki macicy ulegają rozciągnięciu i są lepiej widoczne. Przez histeroskop można również wprowadzać mikronarzędzie, które pozwala na pobranie wycinka do badania histopatologicznego.

W klinikach Salve Medica wykonujemy:

 • Histeroresekcję polipa endometrialnego
 • Histeroresekcję przegrody macicy
 • Histeroresekcję zrostów w jamie macicy
 • Histeororesekcję mięśniaka podśluzowego

Zabieg jest wykonywany:

 • w znieczuleniu ogólnym (pacjentka nie jest przytomna, a znieczulenie jest podawane przez anestezjologa)

Histeroablacja endometrium

Jest to zabieg histeroskopowy wykonywany u kobiet z nieprawidłowym krwawieniem z macicy (np. bardzo obfite miesiączki). Zabieg polega na wprowadzeniu do jamy macicy histeroskopu, którym przy pomocy pętli resekuje się błonę śluzową jamy macicy. Po takim zabiegu dochodzi do zamknięcia naczyń w jamie macicy co zmniejsza intensywność krwawień lub eliminuje je zupełnie.

Pacjentka na zabieg zgłasza się z aktualnymi wynikami badania cytologicznego oraz wynikiem biopsji endometrium w celu wykluczenia rozrostu nowotworowego błony śluzowej macicy.

Zabieg jest wykonywany:

 • w znieczuleniu ogólnym (pacjentka nie jest przytomna, a znieczulenie jest podawane przez anestezjologa)

Hydrolaparoskopia

HYDROLAPAROSKOPIA to innowacyjna i unikatowa metoda diagnostyki zaburzeń płodności u kobiet, będąca połączeniem histeroskopii i laparoskopii jednocześnie. Jest to technika endoskopowa przezpochwowej oceny jamy macicy i narządów miednicy mniejszej, będąca mniej inwazyjną metodą niż laparoskopia, a jednocześnie skuteczniej obrazująca jamę macicy oraz drożność i budowę jajowodów niż popularna histerosalpingografia (HSG) czy histerosalpingografia metodą HyCoSy (sonoHSG).

Badanie polega na wykonaniu histeroskopii, a następnie przez tylne sklepienie pochwy lekarz wprowadza do jamy brzusznej hydrolaparoskop. Na tej podstawie dokonuje oceny zagłębienia odbytniczo-macicznego, jajowodów i ich drożności oraz jajników.

W trakcie hydrolaparoskopii do jamy brzusznej wprowadzany jest płyn (roztwór z soli fizjologicznej), co uwidacznia niuanse w budowie jajowodów oraz pozwala na dokładną ocenę ich funkcji (ocena jakości strzępków, pełniących funkcje przechwytujące i transportujące komórki jajowej). Zabieg przeprowadzany jest przy zachowaniu minimum inwazyjności, dlatego może być wykonywany w gabinetach zabiegowych w znieczuleniu ogólnym dożylnym.

Zalety hydrolaparoskopii:

 • niska inwazyjność zabiegu (badanie transwaginalne),
 • brak konieczności nacięcia powłok jamy brzusznej jak w laparoskopii,
 • skuteczniejsza od HSG metoda oceny drożności jajowodów,
 • duża dokładność badania i możliwość wykrywania nieprawidłowości,
 • możliwość równoczesnej diagnostyki i leczenia uwidocznionych zmian,
 • możliwość przeprowadzenia zabiegu w gabinecie, przy użyciu ogólnego znieczulenia dożylnego,
 • rzadkie powikłania i mniejsze dolegliwości bólowe po zabiegu w porównaniu do HSG.
 • możliwość oceny stanów zapalnych błony śluzowej jamy macicy
 • możliwość pobrania materiału tkankowego do oceny histopatologicznej i rozpoznania przyczyny stanu zapalnego błony śluzowej i wrażliwości na leczenia antybiotykami.

Przygotowanie do zabiegu:

Zabieg jest wykonywane przez dr n. med. Sławomira Sobkiewicza – specjalistę ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, który jako pierwszy w Polsce wprowadził tą metodę  w 2000 roku. Zabieg musi być poprzedzony wizytą kwalifikacyjną.

Dzień wcześniej należy przyjąć środek przeczyszczający jelita. Pacjentka na badanie zgłasza się na czczo (nie można jeść i pić od 5 do 6 godzin) oraz z aktualnymi wynikami badań: grupy krwi, morfologii, APTT, HBs, HCV.

Wyłyżeczkowanie jamy macicy

Łyżeczkowanie (abrazja) jest zabiegiem ginekologicznym wykonywanym w celu oczyszczenia jamy macicy. W diagnostyce umożliwia pobranie próbki tkanek endometrium do badań histopatologicznych, by potwierdzić bądź wykluczyć ryzyko nowotworu.

Łyżeczkowanie jamy macicy jest także zabiegiem, który pozwala na:

 • Oczyszczenie macicy po poronieniu
 • Oczyszczenie macicy w przypadku ciąży obumarłej lub pustego jaja płodowego
 • Wykręcenie i wyłyżeczkowanie polipów szyjki macicy

Zabieg jest wykonywany:

 • w znieczuleniu ogólnym (pacjentka nie jest przytomna, a znieczulenie jest podawane przez anestezjologa)

Elektrokonizacja szyjki macicy

Jest to zabieg ginekologiczny, którego celem jest pobranie wycinka z szyjki macicy do badania histopatologicznego, a w niektórych przypadkach również na wycięcie nieprawidłowej tkanki. Zabieg wykonuje się za pomocą pętli elektrochirurgicznej pod działaniem prądu o niskim napięciu. Za pomocą pętli elektrochirurgicznej pobiera się materiał niezbędny do wykonania dalszej diagnostyki. Lekarz wykonujący zabieg ma do wyboru kilka rodzajów pętli, które różnią się między sobą kształtem i wielkością. Wskazaniem do badania jest nieprawidłowy wynik badania cytologicznego lub kolposkopii. Elektrokonizację szyjki macicy wykonuję się w pierwszej fazie cyklu, zaraz po krwawieniu menstruacyjnym. Na badanie pacjentka zgłasza się na czczo.

Zabieg jest wykonywany:

 • w znieczuleniu ogólnym (pacjentka nie jest przytomna, a znieczulenie jest podawane przez anestezjologa)

Po elektrokonizacji szyjki macicy współżycie można rozpocząć po około 3-4 tygodniach, gdy zakończy się gojenie.

LEEP (zcięcie tarczy szyjki macicy)

LEEP to urządzenie wykorzystujące energię elektryczną, które pozwala precyzyjnie wycinać nawet bardzo drobne zmiany za pomocą pętli elektrochirurgicznej. Podczas cięcia zachodzi proces zamykania drobnych naczyń krwionośnych. Jest to procedura diagnostyczno-terapeutyczna związana z następowym badaniem histopatologicznym wyciętej tkanki oraz uszkodzeniem podścieliska i powstaniem blizny. Zabieg LEEP wykonuje się pod kontrolą kolposkopu po uwidocznieniu zmian o charakterze przednowotworowym.

Wskazaniami do tego zabiegu są:

 • wynik badania cytologicznego wskazujący na stan przedrakowy
 • zmiana wykryta w kolposkopii budząca podejrzenie stanu przedrakowego
 • śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy

Zabieg jest wykonywany:

 • w znieczuleniu ogólnym (pacjentka nie jest przytomna, a znieczulenie jest podawane przez anestezjologa)

Marsupializacja torbieli gruczołu przedsionkowego większego (Bartholina)

Gruczoł Bartholina odpowiada za wydzielanie śluzu, który nawilża okolice sromu i wejścia do pochwy ułatwiając tym samym odbycie stosunku płciowego. Nadmierne gromadzenie się wydzieliny związane jest ze zwężeniem lub całkowitym zamknięciem ujścia gruczołu. Torbiel tego gruczołu może być przyczyną rozwoju stanu zapalnego, powstania ropnia i wywołać uciążliwe dolegliwości. Torbiel jest usuwana chirurgicznie metodą marsupializacji i polega na rozcięciu torbieli, opróżnieniu jej i wyczyszczeniu z zalegających resztek tkanek.

Przed zabiegiem pacjentka powinna zaprzestać stosowania leków zmniejszających krzepliwość krwi, wyleczyć wszystkie stany zapalne w obrębie dróg rodnych i infekcje ogólne.

Zabieg jest wykonywany:

 • sedacji (jest to rodzaj znieczulenia, przy którym pacjentka pozostaje przytomna i świadoma, ale słabiej reaguje na to co się dzieje dookoła)

HSGS

Jest to badanie stosowane w diagnostyce niepłodności. Umożliwia ocenę drożności jajowodów po wprowadzeniu cewnika do jamy macicy i podaniu środka cieniującego. Jeżeli badanie to wykaże niedrożność, poprzez ten sam cewnik wprowadzane są kolejne mikronarzędzia. O odzyskaniu drożności świadczy wypełnianie się jajowodów środkiem cieniującym, a następnie jego wypływ do jamy otrzewnej.

Przed badaniem wymagane jest, aby pacjentka była 5-6 godzin na czczo (bez jedzenia i picia). Konieczne jest również przedstawienie wyników badań: HBS, HCV i HIV. Zabieg najlepiej wykonać w pierwszym tygodniu po miesiączce.

Badanie jest wykonywane:

 • w znieczuleniu ogólnym (pacjentka nie jest przytomna, a znieczulenie jest podawane przez anestezjologa)

Zabiegi wykonywane są w trakcie 2-4 godzinnego pobytu w klinice co nie dezorganizuje życia rodzinnego i zawodowego kobiety.