Onkofertility to program bankowania komórek rozrodczych u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

Leczenie radiologiczne skutecznie niszczy nie tylko komórki rakowe, ale również komórki rozrodcze. Dlatego przed podjęciem leczenia warto rozważyć zabezpieczenie własnego materiału biologicznego.

Proces witryfikacji, potocznie nazywany zamrożeniem to sposób na zachowanie zdolności do zapłodnienia w zabezpieczonym materiale. Procesowi witryfikacji poddawane są komórki jajowe oraz nasienie, czasem również embriony. Dzięki takiej możliwości pary nie muszą wybierać pomiędzy leczeniem i rodzicielstwem. Po przebytej terapii i zachowaniu karencji mogą zweryfikować swoją płodność i w razie potrzeby skorzystać z własnych komórek rozrodczych.

Każdy człowiek powinien mieć szansę na posiadanie własnego biologicznie potomstwa.
Dlatego też chcemy umożliwić chorującym na nowotwór podjęcie świadomej decyzji i ewentualnego zabezpieczenia płodności.

Dzięki tej procedurze każda z tych osób będzie mogła zachować płodność.

O programie Onkofertylity mówi dr n. med. Sławomir Sobkiewicz, specjalista leczenia niepłodności.

Na czym polega procedura?

U kobiet proces jest nieco bardziej skomplikowany niż u mężczyzn i wynika z cyklu miesięcznego. Czas jaki jest potrzebny do przygotowania komórek jajowych do pobrania nie przekracza jednak 1 miesiąca, przy stymulacji trwającej ok. 10 dni. Leki i procedury do stymulacji, a także samo pobranie komórek jajowych jest bezpłatne. Koszt pobrania, mrożenia i bankowania komórki jajowej na okres jednego roku, w przypadku zdrowej kobiety to około 5 000 zł. W kolejnych latach roczny koszt bankowania to 492 zł.

W przypadku mężczyzn procedura jest zdecydowanie szybsza, a koszt mrożenia nasienia to 250 zł. Bankowania nasienia na okres jednego roku to 307 zł, a w kolejnych latach 185zł rocznie.

Komórki jajowe można zbankować już od 16 roku życia, a nasienie od 14-15 roku życia.

Dowiedz się więcej o ofercie onkofertility, skontaktuj się z rejestracją. Odpowiemy na Twoje pytania i umówimy niezbędne badania i konsultacje.