Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Klinika Płodności Salve Medica została realizatorem programu dofinansowania pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2023” w Salve Medica.

Wysokość dofinansowania

Program przewiduje dofinansowanie do 5000 zł w ramach jednej z procedur wspomaganego rozrodu: - procedury w dawstwie partnerskim,

 • procedury w dawstwie niepartnerskim: z dawstwem nasienia lub z komórką dawczyni,
 • procedurę adopcji zarodka.

Kryteria kwalifikacji:

Aby skorzystać z programu należy spełnić poniższe warunki:

 • wiek kobiety w dniu pierwszej wizyty mieści się w przedziale 25 - 40 lat (według rocznika urodzenia),
 • pary aplikujące do programu pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust. 1 pkt. B ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • pary aplikujące do programu muszą mieszkać na terenie Włocławka od 12 miesięcy od chwili zgłoszenia się do Programu i rozliczać podatek dochodowy za poprzedni rok w Urzędzie Skarbowym we Włocławku;
 • u osób aplikujących do programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie

do programu wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego;

Ponadto, osoby zgłaszające się do programu wyrażają zgodę na samodzielne pokrycie kosztów-przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferow.

Kryteria wykluczenia:

Dodatkowo, obowiązują kryteria wykluczające z programu:

 • w dawstwie partnerskim:
  1. brak macicy lub jej wady bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
  2. nawracające utraty ciąży w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia),
  3. potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH-powyżej 15 mU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/ml,
  4. nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
 • w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo męskich komórek rozrodczych):
  1. kryteria wskazane w pkt. 1 ppkt. a, c, d;
  2. negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład

  powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności

  konsultujący parę w zakresie gotowości na rodzicielstwo niegenetyczne;

 • w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych lub procedura adopcji zarodka):
  1. kryteria wskazane w pkt. 1 ppkt. a,
  2. negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład

  powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności

  konsultujący parę w zakresie gotowości na rodzicielstwo niegenetyczne; 

O zakwalifikowaniu się par do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Jeśli jesteście zainteresowani programem in vitro we Włocławku, wypełnijcie dostępny po prawej stronie formularz informacyjny. Wrócimy do Was z kompletem informacji o zasadach i przebiegu rekrutacji do programu.