Oncofertility jest procedurą skierowaną do mężczyzn, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową. W leczeniu onkologicznym chorób nowotworowych niszczone są plemniki. Nie oznacza to jednak braku możliwości posiadania potomstwa w dalszej perspektywie.

Najistotniejszym krokiem w bankowaniu nasienia jest jego zabezpieczenie przed rozpoczęciem terapii onkologicznej, co pozwala na zabezpieczenie płodności męskiej po zakończeniu leczenia. W przypadku mężczyzn plemniki pobiera się powyżej 16 roku życia (przed uzyskaniem pełnoletności wymagana jest zgoda pacjenta oraz jego prawnych opiekunów), a wiekiem granicznym jest 40 rok życia.

Przed oddaniem nasienia wymagane jest przeprowadzenie badań wykluczających choroby przenoszone drogą płciową oraz przez krew. Następnie nasienie jest pobierane jednorazowo, bądź kilkukrotnie w zależności od jego jakości. Pobrany materiał może być przechowywane bez ograniczeń czasowych.

Przystąpienie do programu bankowania nasienia jest zawsze poprzedzone konsultacją lekarską mającą na celu kwalifikację do tej procedury.