Holter EKG

EKG wykonywane metodą Holtera to nieinwazyjna ocena pracy serca w trakcie wykonywania normalnej, codziennej aktywności pacjenta, przez okres co najmniej 24 godzin. Całodobowe monitorowanie pracy serca zaleca się pacjentom m.in. z podejrzeniem arytmii/ zaburzeń rytmu serca, podejrzeniem zaburzeń przewodzenia (tzw. blok serca), osobom po utracie przytomności/ omdleniu, z zawrotami głowy, osobom po przebytym udarze mózgu, po zawale serca, a także chorym ze wszczepionym stymulatorem.

Jak przebiega badanie?

Aby przeprowadzić badanie Holter EKG na klatkę piersiową przykleja się elektrody (średnicy około 4 cm), do których podłącza się przewody z aparatu rejestrującego. Aparat rejestrujący ma wielkości małego pudełeczka. Całość aparatu rejestrującego jest praktycznie niewidoczna pod ubraniem dla otoczenia. Pacjent z założonym urządzeniem wykonuje większość codziennych czynności, poza kąpielą. Wskazane jest prowadzenie dzienniczka, w którym osoba badana odnotowuje swoją aktywność, niepokojące objawy jak ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, omdlenie/zasłabnięcie czy kołatania serca. Po upływie wyznaczonego czasu (24 godziny do nawet 7 dni), aparat zostaje zdjęty, a zarejestrowany zapis przenoszony jest do dedykowanego programu komputerowego umożliwiającego kardiologowi interpretację zapisu EKG.

Jak się przygotować?

Dla uzyskania jaka najlepszej jakości zapisu ekg, należy oczyścić przed badaniem skórę klatki piersiowej. Po kąpieli nie należy stosować balsamów ani olejków do ciała. Mężczyźni powinni zgolić owłosienie na klatce piersiowej, w miejscach gdzie będą przyklejane elektrody. W trakcie badania należy uważać aby nie zamoczyć rejestratora ani elektrod, dlatego w czasie badania nie można kąpać się ani brać prysznica, natomiast pozostałe czynności higieniczne mogą być wykonywane bez ograniczeń.