Bank nasienia jest szansą dla par, których problemy z płodnością wynikają z nieprawidłowych wyników nasienia, np. braku plemników w ejakulacie. To również szansa dla tych mężczyzn, którzy utracili płodność na skutek leczenia onkologicznego.

Dawcy oraz ich nasienie poddawani są szczegółowym badaniom, aby miało jak najlepszą zdolność zapładniającą. Nie mogą mieć więcej niż 35 lat oraz muszą mieć potwierdzoną płodność. Nasienie zostaje poddane badaniom:

  • na nosicielstwo chorób przenoszonych drogą płciową oraz krwi, WR, WZW typu B i CISI, HIV
  • pod kątem chorób zakaźnych i genetycznym — badanie kariotypu, mutacji CFTR w kierunku mukowiscydozy oraz AZF (mikrodellecja chromosomu Y)

Przed przystąpieniem do procedury para podpisuje świadomą zgodę na formę zapłodnienia z nasieniem dawcy oraz wypełnia formularz uwzględniający grupę krwi i cechy fenotypowe małżonków. Na tej podstawie wybiera się najlepszego dawcę nasienia. Zdeponowane nasienie jest gwarantowane przez 180 dni i może być wykorzystane do zapłodnienia w ramach procedury in vitro lub inseminacji.

Na czym polega inseminacja i in vitro z nasieniem dawcy?

Zabieg inseminacji - AID polega na podaniu cieniutkim cewnikiem odpowiednio wybranych i przygotowanych plemników bezpośrednio do jamy macicy. Inseminacje najczęściej wykonuje się po uprzedniej stymulacji jajeczkowania.

Zabieg in vitro z nasieniem dawcy wykonuje się najczęściej gdy problem leży u obojga partnerów. Stymulacja cyklu skutkuje przy tej procedurze punkcją i pobraniem dojrzałych komórek jajowych. W kolejnym etapie następuje ich zapłodnienie nasieniem dawcy. W dniu transferu jedna lub dwie komórki jajowe podawane są do jamy macicy. Pozostałe poddawane są witryfikacji ( „zamrożeniu”) i są wykorzystywane w przypadku kolejnego podejścia. Wariantem in vitro z nasieniem dawcy jest pobranie podczas punkcji  komórek rozrodczych i zapłodnienie tylko tych, które zostaną wykorzystane do „świeżego” transferu. Pozostałe komórki jajowe zostaną poddane witryfikacji. Będą mogły być zapłodnione kolejnych cyklach adekwatnie do potrzeby.