Konsultacja reumatologiczna składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie z pacjentem szczegółowego wywiadu medycznego w celu zebrania informacji na temat zgłaszanych dolegliwości. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie zleconych przez lekarza badań i późniejsza ich analiza.

Diagnostyka chorób reumatycznych obejmuje: podstawowe badania krwi takie jak morfologia, badania biochemiczne czy immunologiczne krwi, które pozwalają stwierdzić zmiany chorobotwórcze. Kolejnymi etapami diagnostycznymi są badania obrazowe:

  • rentgen (RTG),
  • ultrasonograficzne (USG)
  • scyntygrafia
  • artroskopia
  • rezonans magnetyczny
  • tomografia komputerowa

Do reumatologa powinniśmy się udać, gdy pojawiają się takie dolegliwości jak:

  • intensywny i nawracający ból mięśni, stawów lub kości (odczuwany w jednym lub kilku miejscach)
  • towarzyszące bólowi stan podgorączkowy, obrzęk, wysypka, zaczerwienienie skóry
  • trudności z poruszaniem, schylaniem, podnoszeniem i utrzymaniem przedmiotów w dłoniach