Pulmonologia to dział medycyny zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego. Pacjenci zgłaszający się na konsultację często doświadczają takich dolegliwości jak: płytki, świszczący oddech, duszności, ucisk w klatce piersiowej. Jest to podstawa do wykonania badań diagnostycznych i wdrożenia leczenia farmakologicznego.

Najczęstsze choroby układu oddechowego:

 • astma oskrzelowa
 • mukowiscydoza
 • odma płucna
 • zapalenie oskrzeli
 • zapalenie płuc
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc

Konsultacja pulmonologa jest wskazana także dla osób palących papierosy (również e-papierosy), a także biernych palaczy, którzy mają stały kontakt z dymem papierosowym.

Diagnostyka układu oddechowego obejmuje wywiad medyczny oraz badania:

 • spirometria
 • bronchoskopia
 • RTG klatki piersiowej
 • USG płuc
 • badanie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO)