Biopsja fuzyjna prostaty jest wysoce skuteczna w wykrywaniu nowotworów, a jednocześnie nie obciąża Pacjenta.

Jak przebiega biopsja fuzyjna prostaty?

Biopsja fuzyjna prostaty jest przeprowadzana przezkroczowo – lekarz wprowadza igłę biopsyjną poprzez nakłucie krocza. Taka metoda umożliwia pobranie wystarczającej ilości materiału do badań oraz jest wysoce bezpieczna.

Biopsja fuzyjna prostaty trwa około 30 minut. W pierwszej kolejności wykonywany jest rezonans magnetyczny, a po nim przezodbytnicze USG (TRUS). Obrazy uzyskane w obu badaniach są ze sobą łączone i na tej podstawie lekarz wyznacza lokalizację nieprawidłowych tkanek. Następnie wprowadzana jest igła biopsyjna, przy pomocy której pobierane są wycinki do badania (około 10–12 wycinków). Cała procedura przebiega pod kontrolą USG.

Biopsja fuzyjna prostaty w Salve Medica Warszawa jest przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

Wskazania do biopsji fuzyjnej prostaty

Wykonanie biopsji fuzyjnej prostaty jest zalecane przy:

 • podejrzeniu raka prostaty,
 • podwyższonym stężeniu PSA,
 • dodatnim wyniku PCA3,
 • nieprawidłowościach stwierdzonych w badaniu per rectum,
 • nieprawidłowym wyniku poprzedniej biopsji,
 • podejrzanym wyniku testu SelectMDx.

Przezkroczowa biopsja fuzyjna prostaty jest zalecana również tym panom, u których wynik poprzedniej biopsji był prawidłowy, ale nadal utrzymuje się wysokie stężenie PSA lub wyniki testów PCA3 i SelectMDx są nieprawidłowe.

Zalety biopsji fuzyjnej prostaty

Biopsja fuzyjna prostaty ma szereg korzyści dla Pacjenta. Do jej zalet zalicza się:

 • krótki czas trwania badania,
 • wysoki profil bezpieczeństwa i niskie ryzyko powikłań,
 • wysoką precyzyjność i ustalenie dokładnej lokalizacji tkanek do badania,
 • brak bólu i dyskomfortu podczas badania,
 • wysoką skuteczność w diagnostyce choroby nowotworowej.

Biopsja fuzyjna prostaty w Warszawie – cena

W zależności od rodzaju znieczulenia podczas biopsji cena wynosi:

 • 4 600 zł w znieczuleniu miejscowym
 • 5 000 zł w znieczuleniu ogólnym 
 • cena nie obejmuje badań histopatologicznych

Biopsja fuzyjna prostaty w Warszawie – zapisy

Osoby zainteresowane wykonaniem biopsji fuzyjnej prostaty w Salve Medica Warszawa powinny umówić się na wizytę kwalifikacyjną w Poradni Urologicznej. Zapisy przyjmujemy:

 • telefonicznie pod numerem telefonu 22 522 85 00,
 • osobiście w rejestracji Salve Medica Warszawa,
 • poprzez e-rejestrację.