Konsultacja kardiologa dziecięcego:

Choroby serca nie zawsze dają specyficzne objawy. Mimo to przy dokładnej obserwacji dziecka można zauważyć, czy nie dochodzi do niepokojących zmian.

Do kardiologa dziecięcego należy się udać, gdy u dziecka występują dolegliwości ze strony układu krążenia m.in. ból w klatce piersiowej, kołatanie i nierówne bicie serca, łatwe męczenie się, omdlenia czy duszności itp.

Konsultacje kardiologa dziecięcego wykonywane w Salve Medica obejmują, poza standardowym obszarem kardiologii, również:

  • Echo serca (echokardiografia serca) - to obrazowe badanie USG, które pozwala ocenić budowę i działanie zastawek serca, dokonać pomiaru wielkości i pracy komór serca oraz zdiagnozować wady serca.
  • EKG - to metoda badania pracy serca za pomocą elektrokardiografu - aparatu, który rejestruje prądy czynnościowe mięśnia sercowego.