Adopcja komórki jajowej to dla kobiet nieposiadających aktywnej rezerwy jajnikowej jedyna szansa na ciążę i macierzyństwo. Na in vitro z komórką dawczyni decydują się również pary, które są już po 40 roku życia i nieudanych procedurach na własnych komórkach. 

Kim są dawczynie?

Dawczynie komórek jajowych to młode kobiety poniżej 35 roku życia, bez nałogów, zdrowe, bez obciążeń genetycznych oraz z ujemnym wynikiem badań na choroby wirusowe typu: HIV, HBS, HCV, WR. Dawczynie po pozytywnym przejściu powyższych badań, po potwierdzeniu płodności badaniami AMH i ocenie owulacji pod kontrolą USG wypełnieją specjalny formularz określając grupę krwi i swoje cechy fenotypowe. Na tej podstawie pary będą dokonywały wyboru dawczyni, mając na uwadze jak największą zgodność cech.

Czy dziecko będzie mogło dowiedzieć się o biologicznej matce?

Dawstwo komórki jest całkowicie anonimowe. Dziecko, o ile rodzice nie przekażą mu takiej informacji nigdy nie dowie się o swojej biologicznej matce.

Decyzja o adopcji komórek jajowych to zawsze trudna decyzja i dobrze by była podejmowana dobrowolnie przez obojga partnerów. Pary decydujące się na taką formę zapłodnienia szczególnie gorąco namawiamy do spotkań z psychologiem. Taka konsultacja pomaga usprawnić komunikację między partnerami, poprawić relacje i zmniejszyć stres związany z leczeniem.

Jak wygląda procedura in vitro z komórką dawczyni?

In vitro z komórką dawczyni może być przeprowadzane na „świeżych” komórkach, pochodzących z punkcji od dawczyni, oczyszczonych i zapłodnionych nasieniem partnera, uwzględniając zabezpieczenie niewykorzystanego materiału do dalszych procedur. Wymaga to jednak synchronizacji cyklu dawczyni i partnerki, przy jednoczesnej dyspozycyjności partnera do oddania nasienia. Często dla par wygodniejsza jest adopcja zwitryfikowanych komórek jajowych dawczyni i wykorzystanie we właściwym cyklu. Jest to też dużo łatwiejsze w przypadku par posiadających rzadką grupę krwi.

Schemat In Vitro - komórka dawczyni