USG 4D to USG trójwymiarowe, pozwalające na obserwację dziecka w łonie matki w trójwymiarze w doskonałej jakości obrazach. Obrazowanie trójwymiarowe pozwala na diagnozowanie wad wrodzonych (nie wszystkich) oraz chorób genetycznych. Badanie USG 4D jest badaniem wspierającym klasyczne badanie USG 2D.

Klasyczne dwuwymiarowe USG pozwala na obrazowanie płodu, co daje możliwość oceny wielkości płodu, jego położenia, a co najistotniejsze pozwala na ocenę budowy wewnętrznych narządów dziecka. Badanie to jest niezastąpione w nowoczesnej diagnostyce. Pozwala z wyprzedzeniem diagnozować ewentualne nieprawidłowości. Badanie USG 4D pozwala na otrzymanie doskonałych obrazów nieosiągalnych przy badaniu przeprowadzonym dwuwymiarowo, co ułatwia diagnostykę.

USG 4D to badanie, które z pewnością stanie się w najbliższym czasie standardowym badaniem podczas ciąży każdej z kobiet. Pozwala to w nowy sposób spojrzeć na diagnozowany płód oraz jego zachowanie w łonie matki - widziane w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem motoryki płodu. Badany obszar można obracać w prawie całym zakresie ruchów, co stanowi kolejny krok w doskonalszej diagnostyce.

Badanie pozwala w nowy sposób spojrzeć na diagnozowane obszary:

  • prawidłowość budowy kończyn dolnych i górnych
  • budowa dłoni
  • prawidłowej budowy twarzoczaszki
  • prawidłowej pracy i anatomii serca
  • przezierność karkowa
  • budowy kręgosłupa

 

Badania USG 4D Warszawa | Kontakt

Uwaga!
Jeśli mają Państwo problem z odtworzeniem filmu z nagraniem badania USG, mogą Państwo skorzystać z darmowego oprogramowania znajdującego się na stronie: http://www.xpcodecpack.com/