dr n. med. Anna Mosiołek

Specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta psychodynamiczny (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), adiunkt w Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej, jest m.in. redaktorem i współautorem monografii " Relacje lekarz-pacjent-rodzina", podręczników z zakresu arteterapii oraz psychiatrii.

Autorka szeregu publikacji naukowych z zakresu psychiatrii i psychoterapii (m.in. związanych z terapią zaburzeń depresyjnych, zaburzeń osobowości borderline, problemem podwójnej diagnozy, zaburzeń funkcji poznawczych). Od 10 lat prowadzi oddział kliniczny WUM.

Leczenie zaburzeń psychicznych obejmuje zarówno farmakoterapię jak i psychoterapię indywidualną.

Dobór metod leczenia wiąże się z postawieniem dokładnej diagnozy (w tym neuropsychologicznej), jest omawiany z pacjentem zarówno w formie kontraktów terapeutycznych po dokładnym przedstawieniu metod i przebiegu planowanego leczenia.

dr Jarosław Torbiński

Pracuje w warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Chorób Afektywnych.

Zajmuje się leczeniem depresji o różnym pochodzeniu, w szczególności w przebiegu choroby afektywnej jedno- i dwubiegunowej.

Szczególnie interesuje się biologicznymi niefarmakologicznymi metodami leczenia depresji.
Zajmuje się leczeniem zaburzeń nastroju związanych z cyklem rozrodczym, ciążą, porodem i połogiem, jak również leczeniem zaburzeń lękowych oraz zaburzeń psychotycznych.

Ma doświadczenie w prowadzeniu leczenia farmakologicznego depresji (i innych zaburzeń psychicznych) u pacjentów z chorobami somatycznymi (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, itp.).

Jako wieloletni kierownik Poradni Odwykowej ma doświadczenie w rozpoznawaniu zaburzeń związanych z piciem alkoholu oraz przyjmowaniem narkotyków u osób uzależnionych oraz ich rodzin. Profesjonalnie prowadzi leczenie farmakologiczne u pacjentów uzależnionych z współwystępującymi innymi zaburzeniami psychicznymi.