Pary, które leczą niepłodność przy pomocy in vitro, mogą skorzystać z diagnostyki preimplantacyjnej zarodka przed transferem. W Salve Medica Warszawa dostępne są 3 testy genetyczne, które pozwalają wykryć nieprawidłowości w genach odpowiedzialne za wady i choroby dziecka. Są to badania PGT-A, PGT-SR lub PGT-M.

Diagnostyka preimplantacyjna jest bardzo ważna i niezbędna w przypadku niektórych par. Są to specjalistyczne badania wykonywane przed transferem zarodka do jamy macicy. Dzięki temu możliwe jest wybranie tego, który ma największą szansę na prawidłowy rozwój.

Kiedy potrzebna jest diagnostyka preimplantacyjna?

Wskazania do diagnostyki preimplantacyjnej to:

  • poronienia nawracające,
  • urodzenie dziecka z wadą genetyczną,
  • wada genetyczna u rodziców (jednego lub obojga) dziecka lub członków najbliższej rodziny,
  • nieprawidłowości w badaniu kariotypów rodziców (jednego lub obojga),
  • niepowodzenie poprzednich procedur in vitro,
  • wiek kobiety powyżej 35 lat.

Należy pamiętać, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Lekarz poinformuje o konieczności wykonania badań genetycznych zarodka, jeżeli uzna, że przyniesie to korzyści.

Diagnostyka preimplantacyjna: PGT-A, PGT-SR, PGT-M

W Salve Medica Warszawa dostępne są 3 rodzaje badań genetycznych zarodka:

Badanie PGT-A

Badanie PGT-A wykonywane jest metodą sekwencjonowania nowej generacji, dzięki czemu możliwa jest ocena całego genomu zarodka w krótkim czasie. Test umożliwia wykrycie m.in. zespołu Downa, zespołu Edwardsa, zespołu Pataua.

Badanie PGT-SR

Badanie PGT-SR to analiza genomu zarodka pod kątem strukturalnych rearanżacji chromosomów odpowiedzialnych za poronienia i wady genetyczne dziecka.

Badanie PGT-M

Badanie PGT-M służy wykryciu mutacji w obrębie jednego genu, które są przyczyną tzw. chorób jednogenowych. Zalicza się do nich m.in. mukowiscydozę, zespół Retta, hemofilię, chorobę Huntingtona. Gen do analizy typowany jest na podstawie materiału pobranego od rodziców, a także krewnych dziecka.

Badania PGT-A, PGT-SR i PGT-M w Salve Medica Warszawa

Pary, które są zainteresowane przeprowadzeniem diagnostyki preimplantacyjnej zarodka w Salve Medica Warszawa, powinny zapisać się na telefoniczną konsultację z genetykiem. Rejestracja odbywa się przez Panel Pacjenta. W trakcie rozmowy lekarz ustali, czy są wskazania do wykonania badania i który rodzaj testu będzie odpowiedni w danym przypadku.