Test stymulacji GnRH określa prawidłowe funkcjonowanie przysadki mózgowej, czyli wydzielanie hormonów FSH i LH, które mają za zadanie stymulację jajników i macicy. Kwalifikacja do badania odbywa się podczas wizyty u naszego lekarza endokrynologa. Na test Pacjentka umawia się w rejestracji, wyznaczając termin. Koniecznym jest omówienie wyników testu z lekarzem endokrynologiem.

PRZEBIEG TESTU STYMULACJI Z GNRH

Test polega na podaniu Pacjentce hormonu podwzgórza (gonadoliberyny) oraz trzykrotnemu badaniu poziomu hormonów przysadki (FSH i LH). Krew do badania pobierana jest zaraz przed podaniem gonadoliberyny oraz po 30 min i po 60 minutach od podania gonadoliberyny.

TEST Z PODANIEM GNRH (GONADOLIBERYNY) WYKORZYSTYWANY JEST W DIAGNOSTYCE:

  • pierwotnego lub wtórnego braku miesiączki
  • hipogonadyzmu u kobiet i mężczyzn
  • przedwczesnego dojrzewania płciowego
  • opóźnionego dojrzewania płciowego
  • zespołu policystycznych jajników
  • hiperprolaktynemii

Więcej informacji o teście stymulacji z GnRH pod numerem telefonu: +48 22 522 85 00 lub bezpośrednio w rejestracji Salve Medica Warszawa.