Klinika dr Rogiewicza bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym PREVFNAIT, którego zadaniem jest wykrywanie małopłytkowości, u płodów i noworodków, mogącej doprowadzić do ciężkich krwawień sródczaszkowych u płodów. W Klinice, nieodpłatnie w czasie całej ciąży, można pobrać krew do badań nad wykryciem konfliktu płytkowego w układzie HPA-1. Poza ciążą cena badania wynosi 80 zł